SEPETİM


  Toplam:
  ₺ 0,00

  Kişisel Verilerin Korunması

  TAD GURME VERİLERİ KORUMA KANUNU AYDINLATMA METNİ

  6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun gereğince kişisel verileriniz Körkün Mahallesi Ökkeş Yiğit Bulvarı No:3 Oğuzeli/ Gaziantep adresinde bulunan Tad Piliç Fenni Yem San. Ve LTD. ŞTİ. tarafından işleniyor olacaktır.

  Tad Gurme Veri Sorumlusu) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12'nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında bulunan;

  1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
  2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
  3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

  amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri aldığımız bilgisini sizinle paylaşmak isteriz.

  Veri Sorumlusu Kimdir?

  Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Bu kişiler, gerçek kişiler olabileceği gibi, kamu kurumları, şirketler, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilecektir. Veri sorumlusu, işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir. Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tad Piliç Fenni Yem San. Ve LTD. ŞTİ (Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

  Kişisel Verilerin İşlenmesi

  Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir. Şirket, Tad Piliç Fenni Yem San. Ve LTD. ŞTİ sistemini kullanan müşterilerinden site kullanım aşamasında belirli bilgileri istemektedir.

  Kişisel verileriniz Şirket tarafından sistemlerdeki iletişim formu aracılığıyla toplanmaktadır. Aynı zamanda sistemdeki sorunların takibi açısından log kayıtları ve ip adresleri kaydedilmektedir.

  Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kişisel verileriniz, şirket iş ortaklarıyla, iş birliği içinde olunan kişilerle, anlaşmalı olduğu kargo şirketleri, banka ve ödeme sistemleriyle ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir. Şirket bilgileri pazarlama ve tanıtım, ticari faaliyetlerin sürdürülmesi amacıyla kullanabilir.

  Şirket istatistiksel çalışmalarında da kullanıcı bilgilerini göstermeden verilerinizi işleyebilir.

  Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

   

   

   

  Kişisel Verileri İşleme Amaçları

  Kişisel verileriniz şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerini bilgilendirmek ve faydalandırmak amacıyla işlenebilir. Bunlarla sınırlı kalmamak üzere;

  Satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması, kampanya ve indirimlerin duyurulması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

  1. Müşteri talep ve ihtiyaçlarının takibini yapmak,
  2. Pazar araştırmaları ve istatistiksel verilerin oluşturulması,
  3. Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
  4. Şirket sosyal medya hesaplarında iş ortakları, çalışan ve müşterilerin tanıtımı ve paylaşımı,
  5. Müşteri sözleşmelerinde süreç takibinin yapılması,

     sebebiyle işlenebilmektedir.

  1. ALINAN KİŞİSEL VERİLER

  Ad-Soyad- E-Posta, Telefon Numarası, Adres, İletilen Mesaj, İlgilendiği ürün bilgisi

  Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

  Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahiptir.

  İletişim Bilgileri

  6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz; 

  Aydınlatma Başvuru Yöntemleri:

  E-Mail : info@tadgurme.com

  Adres :  Körkün Mahallesi Ökkeş Yiğit Bulvarı No:3 Oğuzeli/ Gaziantep

  KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda yazılı olan haklarınızla ilgili taleplerinizi Tad Gurme ye iletebilirsiniz.

  Talep dilekçenizi direkt olarak adresimize gönderebilir, elden teslim edebilir ya da info@tadgurme.com adresine elektronik imzalı dilekçenizi mail atabilirsiniz.

  Theme Shipping Icon
  Ücretsiz Kargo

  Theme Shipping Icon
  Ürün İade

  Ürününüzü aynı gün içerisinde ambalajını açmadan iade edebilirsiniz.

  Theme Shipping Icon
  Güvenli Alışveriş

  Size güvenli alışverişi sunuyoruz!

  Theme Shipping Icon
  Destek

  Destek

  EN SON ÜRÜN VE FIRSATLARDAN HABERDAR OLUN!

  E mail adresinizi girin ve sizi bütün fırsatlardan haberdar edelim